home about webshop Earn legal Contact
Papermarket - Voor al uw papier en printer supplies
NL / FR
Winkelmandje bevat 0 items ( 0,00)
Privacy Policy

Datum laatste aanpassing 15 April 2008

Papermarket verbindt zich ertoe uw recht privacy te beschermen. Onderhavig document beschrijft de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, gebruiken en beschermen.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen en bewaren alle informatie die u ons verstrekt via onze website of via andere kanalen, zoals e-mail, fax en telefoon. Deze informatie bevat onder andere uw naam, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en faxnummer.

Daarnaast registreren wij alle benodigde kwantitatieve informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Gebruik van internetdiensten op de Papermarket servers wordt gelogd om problemen en misbruiken te kunnen opsporen. U kan desgewenst inzage krijgen in de server logs die op uw account van toepassing zijn.

Waarvoor wordt uw informatie gebruikt?
Wij gebruiken uw informatie om:

 • met u te communiceren.
 • u met uw goedkeuring op de hoogte te brengen van de diensten en aanbiedingen van Papermarket.
 • statistische informatie te genereren (waarbij u anoniem blijft).

  Meedelen van uw gegevens aan derden
  Gegevens die u aan Papermarket doorgeeft behandelen wij op strikt vertrouwelijke basis. Uw informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden, tenzij u ons daar zelf om verzocht heeft, bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking.

  Bij het registreren van domeinnamen zijn wij verplicht om uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer, de start- en vervaldatum van uw registratie en de bijbehorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die uw domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige interactieve webpagina's. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van DNS ( Domain Name System ). Papermarket kan geen garanties geven omtrent het gebruik dat derden kunnen maken van deze informatie.

  Bekijken en wijzigen van uw gegevens
  In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u te allen tijde recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele verbeteringen te laten aanbrengen. Wij bieden u hiertoe toegang tot een beveiligde klantenwebsite waar u uw gegevens kan bekijken, en in sommige gevallen aanpassen.

  Papermarket behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen van de gegevens een kopie van de vorige gegevens bij te houden, om eventuele fouten of misbruiken naderhand te kunnen rechtzetten.

  Beveiliging van de informatie
  Online betalingen via de website gebeuren met behulp van een payment service provider (PSP), een gespecialiseerd bedrijf dat de geldigheid van uw kredietkaartgegevens bij uw bank nagaat. Uw kredietkaartgegevens worden door middel van Secure Sockets Layers (SSL) versleuteld, zodat zij slechts zichtbaar zijn voor de PSP. Papermarket zelf bewaart geen kredietkaartgegevens in zijn databases, en ontvangt deze ook niet van de PSP.

  Uw persoonlijke informatie die wij opgeslagen hebben is slechts toegankelijk voor bevoegde werknemers en voor uzelf, via onze beveiligde klantenwebsite. U bent zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van misbruik van de toegangsgegevens die wij u verstrekt hebben. Laat uw gebruikersnaam en paswoord dus niet vrij rondslingeren, en denk erom nadien uit te loggen als u vanop een gedeelde computer op onze beveiligde klantenwebsite aanlogt.

  Privacy van uw communicaties
  Alle e-mails die van of naar Papermarket e-mailservers worden gestuurd, worden eveneens op de aanwezigheid van virussen onderzocht. Ook hier gebeurt deze opsporing automatisch, zonder de inhoud van uw e-mails na te gaan.

  Externe websites
  Papermarket verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens veilig te stellen. Dit is niet noodzakelijk het geval met andere websites die u bezoekt, inclusief diegene waarnaar wij linken of die naar ons linken. Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op gegevens die door Papermarket worden verzameld, hetzij via de website of op een andere wijze. Wij raden u ten stelligste aan om de privacyverklaring van deze sites door te nemen vooraleer u uw persoonlijke gegevens doorgeeft.

  Toepassingsgebied en wijzigingen
  Het bezoek en het gebruik van de Papermarket website wordt gereguleerd door deze verklaring.

  Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving terzake aan verandering onderhevig zijn, kan het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaring treden in voege op het ogenblik van publicatie op de Papermarket website.

  Deze verklaring zal steeds toegankelijk zijn vanop elke pagina van de Papermarket website.

  Ons contacteren
  Als u vragen heeft over ons privacy statement of onze website kan u contact opnemen met info@papermarket.be.

 • Copyright 2008-2020 Papermarket Privacy Policy
  rss   Windows Hosting by WSD Hosting Admin Logon - Statistics
  www.officepalace.nl
  www.kassarollen-groothandel.be
  www.kassarollenbestellen.be
  www.bobinesdecaisse.be